Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Отделения

Болницата се състои от четири функционално обособени структурни блока:

1. КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН, включващ:

 А) Приемно-консултативни кабинети:

- спешен OAИЛ / Кабинет по преданестезиологична консултация/

- хирургичен кабинет

- гинекологичен кабинет

- неврологичен кабинет

- детски кабинет

- терапевтичен кабинет

 

- кабинет по инфекциозни болести

 

 

Б) Клинико-диагностични структури

- Клинична лаборатория

- Микробиологична лаборатория

В) Отделения без легла:

- Образна диагностика - конвенционална рентгенова диагностика, ехография и ендоскопска диагностика

- Отделение по хемодиализа - 4 диализни поста

2. СТАЦИОНАР, включващ:

2.1.  Вътрешно отделение - 16 легла

- Гастро-ентерологични

- Нефрологични

- Ендокринологични

- Кардиологични с интензивна стая

-  Пневмологичнии фтизиатри

-Учебен център на пациенти родители на деца със захарен диабет

- Кабинетпо ехокардиография

- Функционаленк-т / ФИТ и ХОЛТЕР/

2.2.  Детско отделение - 20 легла, от тях:

- Кърмачески

- За деца над 1 година

2.3.  Акушеро-гинекологично отделение с две операционни зали и една родилна зала - 15 легла, от тях:

- Родилни

- Патологична бременност

- Гинекологични

- Неонатологични

2.4.  Хирургично отделение с две операционни зали и оперативен блок - 13 легла.

2.5.  Неврологично отделение - 20 легла

- Кабинет ЕЕГ и ЕМГ

- Кабинет доплерова сонография                                                                                                           

 2.6. Отделение „Анестезия и интензивно лечение" -6 легла

 от тях:

- Оперативни

2.7.  Инфекциозно отделение - 10 легла

- чревни

- бокс-капкови инфекции

- хепатити

 

ОБЩ БРОЙ БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА - 100 легла.

 

Посещения: 4609