КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

включващ регистратура и приемно-консултативни кабинети.

Контакти:

0878 47 30 90

Може да пишете по всяко време на: admin@mbal-bsl.com