РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

№ МБ-18/04.06.2018г.

В болницата  лекари и друг медицински и не мeдицински специалисти осъществяват следните дейности:

 1. диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; 
 2. родилна помощ; 
 3. рехабилитация;
 4. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; 
 5. клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство; 

  Дейността на лечебното заведение е по следните медицински специалности:

 1. Анестезиология и интензивно лечение;
 2. Вътрешни болести;
 3. Хирургия;
 4. Педиатрия;
 5. Нервни болести;
 6. Акушерство и гинекология;
 7. Клинична лаборатория;
 8. Образна диагностика;
 9. Микробиология;
 10. Инфекциозни болести;
 11. Неонатология;
 12. Физикална и рехабилитационна медицина.

Контакти:

0878 47 30 90

Може да пишете по всяко време на: admin@mbal-bsl.com