ХИРУРГИЯ

Отделение по „Хирургия”  с разкрити 13 болнични легла.

Реновирано през 2018г. със средства на Община Бяла Слатина и проект „Красива България“. Проекта включва цялостен ремонт на отделението, изграждане на санитарни възли в болничните стаи, цялостна подмяна на електро инсталация и ВИК, изграждане на пожароизвестителна система, нова отоплителна система, цялостен ремонт на всички помещения, ремонт на операционните зали, полагане на антибактериални настилки по стени и под, спазвайки най-новите стандарти за безопасна среда.

В отделението се извършват операции в областта на коремната хирургия, малки и средни по обем оперативни интервенции на тяло и крайници.

През 2019г със средства на Община Бяла Слатина е закупена лапароскопска апаратура за извършване на безкръвни операции. 

Персонал 18 служители, разпределени по категории персонал 6 лекари, 

7 медицински сестри, в т.ч. 2 операционни и 5 санитари, в т.ч. 2 операционни.

Началник отделение д-р Христо Каменов, специалист по Хирургия.

Контакти:

0878 47 30 90

Може да пишете по всяко време на: admin@mbal-bsl.com