АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Отделение по „Акушерство и гинекология” – с разкрити 15 болнични легла.

 Има две операционни и една родилна зала. 

 Реновирано през 2019 година по проектт Красива България съфинансироно със средства  на Община Бяла Слатина и включва: цялостно обновяване на болничните стаи с изграждане на санитарни възли, подмяна на Електро, ВиК и отоплителна инсталация. Полагане на антибактериални настилки по стени и под в операционна и родилна зала.

Отделението се състои от 3 сектора: гинекологичен, родилен и патологична бременност. 

 Разполага с операционна зала оборудвана със съвременна техника, нова операционна лампа и маса, както и възможност за извършване на лапароскопска хирургия в областта на гинекологията.

Отделението разполага с 4D ехограф закупен през 2020г., както и фетални монитори, съвременно родилно легло .

Персонал 16 служители, разпределени по категории персонал 5 лекари,  6 акушерки, в т.ч. 2 операционни и 5 санитари.

Началник отделение д-р Йордан Икономов със специалност по Акушерство и гинекология.

Контакти:

0878 47 30 90

Може да пишете по всяко време на: admin@mbal-bsl.com