ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Отделение по „Инфекциозни болести”– с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Инфекциозни болести” ,  разкрити 10 болнични легла.

През 2020г.  е реализиран първия проект по „Красива Българи“ съфинансиран с Община Бяла Слатина и включва реновиране на инфекциозно отделение.  Проекта включва подмяна на покрив на инфекциозно отделение, външна санировка, изграждане на две стълбища и подмяна на дограма.

През 2021г. със средства на Община Бяла Слатина и фонд „Красива България“ се реализира за девети пореден път проект в обаста на здравеопазването, насочен в посока продължаващо преобразяването на болницата. По проекта се извърши вътрешно преустройство на съществуващата сграда, като се изградиха санитарни възли в болничните стаи, окачени тавани, положи се  антибактериална настилка, подмяна на дограма, нови осветителни тела, шпакловка, боя, цялостна подмяна на ВиК и електрическата инсталация. Изгради се противопожарна система. Закупи се изцяло ново обзавеждане.

Персонал 13 служители, разпределени по категории персонал

2 лекари, 6 медицински сестри и 5 санитари.

Началник отделение е д-р Галя Тавкова специалист по Инфекциозни болести и Детски болести.

Контакти:

0878 47 30 90

Може да пишете по всяко време на: admin@mbal-bsl.com