Административно-стопански блок, включващ

  • Управление 

Управител на лечебното заведение е д-р Светлана Тодорова;

Прокурист Красен Кръстев;

Заместник управител д-р Татяна Ганчева;

Главна медицинска сестра Цветелина Семкова.

  • Счетоводство
  • Главен счетоводител Младен Иванов
  • Стопанска дейност
  • Болничен автотранспорт

 

Контакти:

0878 47 30 90

Може да пишете по всяко време на: admin@mbal-bsl.com