Free Joomla Templates by FatCow Coupon

За нас

 

"МБАЛ - Бяла Слатина'' ЕООД притежава разрешение за осъществяване на  лечебни дейности №МБ-18 / 10.0Е.2001г. с № МБ -18 / 17.05.2006 г., разрешително МБ-18 / 04.01.2011 г. и последно разрешително за дейност от 13.03 2012 година.

    С последното си разрешително за осъществяване на лечебни дейности "МБАЛ - Бяла Слатина'' ЕООД -№МБ-18/13.03.2012год.  се разрешава на лечебното заведение да осъществява следните дейности:

Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната дейност не може да бъде извършена в извънболнична помощ.

Родилна помощ.

Диагностика и консултации,поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения.

По следните медицински специалности:

Анестезиология и интензивно лечение- първо ниво на компетентност

Вътрешни болести- второ ниво на компетентност

Хирургия-второ ниво на компетентност

Педиатрия-  първо ниво на компетентност

Нервни болести- първо ниво на компетентност

Акушерство и гинекология- първо ниво на компетентност

Клинична лаборатория- второ ниво на компетентност

Образна диагностика- първо ниво на компетентност

Микробиология-второ ниво на компетентност

Инфeкциозни болести- второ ниво на компетентност

 

Отделение по хемодиализа - първо ниво на компетентност

Посещения: 5206