Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Публични покани

Доставка на лапароскопско оборудване и прилежащ инструментариум

Доставка на компресиран газ /метан/ за отопление за отоплителен сезон 2019-2020 за МБАЛ Бяла Слатина ЕООД

Доставка на компресиран газ /метан/ за отопление за отоплителен сезон 2018-2019 за МБАЛ Бяла Слатина ЕООД

Предмет на поръчката: „Доставка на два броя хемодиализни апарати за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Бяла Слатина" ЕООД“

Поръчка за доставка на апарати за хемодиализа - оттеглена

Доставка на компресиран газ /метан/ за отопление за отоплителен сезон 2017-2018 за МБАЛ Бяла Слатина ЕООД

Вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда-част от МБАЛ в УПИ I, кв.4, гр.Бяла Слатина

Доставка на компресиран газ /метан/ за отопление за отоплителен сезон 2016-2017 за МБАЛ Бяла Слатина ЕООД

Наименование на поръчката: „Доставка на компресиран природен газ /метан/ за отопление за отоплителен сезон 2015-2016” за „МБАЛ - Бяла Слатина” ЕООД, гр.Бяла Слатина.

„Доставка на готова храна за лечебно хранене, хляб и тестени закуски за нуждите на „МБАЛ Бяла Слатина“ ЕООД“

Доставка на хляб и тестени закуски за нуждите на „МБАЛ Бяла Слатина“ ЕООД“2015-2016

Наименование на поръчката: „Доставка на компресиран природен газ /метан/ за отопление за отоплителен сезон 2014-2015” за „МБАЛ - Бяла Слатина” ЕООД, гр.Бяла Слатина.

 

 

Посещения: 4237