Информация по чл.98 от Закон за Лечебните заведения

Приложения ценоразпис чл. 98 ЗЛЗ

Ценоразпис за вида и цените на предоставяните платени и допълнителни услуги

Ценоразпис за платени услуги към медицинска лаборатория

Ценоразпис на цените за изследванията в рентгеново отделение

Заповед

 

Посещения: 2116